Бібліотека – це  не просто зібрання мудрих, корисних книг. Це особливий організм, який нерозривно пов’язаний з читачем, існуючий заради нього, живе своїм життям та має свої закони і свою історію.  

         Наукова бібліотека  значно молодша самої академії, тому що офіційно вона була зареєстрована лише у 1935 р. Але, звісно, без книг студенти навчатися не могли і  бібліотека почала створюватися професорами-ентузіастами (В.Е. Дзержинський, В.Н. Деревенко, Коровін та ін.), які передали свої особисті книги для користування студентам і колегам. Одним із організаторів бібліотеки і її першим завідуючим був професор Б.О. Алексеєнко (гістолог).

         У 1936 р. директором бібліотеки став завідувач кафедри нервових хвороб проф. Ф.Я. Розе. В той час бібліотека розташовувалась у 2-х кімнатах санітарно-гігієнічного корпусу, а її фонд налічував 8 тис. книг. У 1937 р. бібліотека була переведена до приміщення ректорату на вул. Дзержинського, 9 (В. Вернадського).

          На початок Великої Вітчизняної війни  фонд  складав вже майже 200 тис. примірників книг і журналів, у тому числі й іноземними мовами.

         Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. та окупація дуже негативно вплинули на стан  бібліотеки. Значна частина фонду, каталоги, документація були знищені. Деяка література була схована в Дніпропетровському університеті. Незначну частину фонду вдалося зберегти завдяки бібліотекарю І.Н. Аляб’євій, яка таємно проникала в книгосховище і переховувала найбільш цінну літературу в себе вдома.       

         Після визволення міста частину фонду вдалось повернути. Крім того, фонд поповнився за рахунок книг інституту удосконалення лікарів і особистих бібліотек професорів І.І. Казаса, М.Б. Голомба та ін.   На цей момент фонд налічував всього 40 тис. прим.

        У 1944 – 1950 рр. бібліотека була відновлена і могла вже повністю обслуговувати навчальний процес і наукову роботу, почали створювати алфавітний каталог на весь фонд.         

        У 1965 р. поліпшилася й матеріальна база бібліотеки, в  морфологічному корпусі відкрився абонемент навчальної літератури для 1-3 курсів.

        В подальшому для бібліотеки були виділені нові приміщення в адміністративному корпусі. В теперішній час площа бібліотеки складає 1679 м2 та розміщується в трьох навчальних корпусах академії; філіал бібліотеки також є на факультеті післядипломної освіти у м. Кривий Ріг; влітку бібліотека працює в спортивно-оздоровчому таборі академії “Здоров’я”.

        У 1994 р. засновано відділ літератури іноземними мовами; 3 1999 р. бібліотека підключена до мережі Інтернет.

         Фонд бібліотеки – це документальне свідоцтво розвитку медичної науки, освіти. За своїм складом -  це зібрання навчальної та наукової літератури, періодичні видання з фахових дисциплін, автореферати дисертацій, дисертації, електронні видання, художня література, рідкісні видання (Бияр  «Болезни новорожденных» (Франция, 1835); “Начало общей военно-полевой хирургии, взятой из наблюдений военно-госпитальной практики” (Дрезден, 1865; экслибрис проф. С.К. Соловьева). Щорічно фонд поповнюється новою літературою і налічує майже 600 тис. прим.

        Упродовж 80-річного періоду бібліотека  зазнавала істотних змін. Нині вона перетворюється з традиційного хранилища книг та журналів на інформаційний центр.

        З 2006 р. бібліотека працює в автоматизованій бібліотечній програмі  «Ірбіс».

        НБ ДМА є членом корпорації медичних бібліотек України, приймає участь у формуванні електронного інформаційного ресурсу «Зведений електронний каталог періодики медичних бібліотек України». 

          У 2015 році колектив бібліотеки був нагороджений Почесною грамотою Національної наукової медичної бібліотеки України.

        Зберігаючи традиції минулих поколінь, бібліотека продовжує розвиватися, освоювати сучасні технології і завжди з радістю чекає читачів в своїх стінах.