Бібліографічна інформація - джерело збереження відомостей про науковий та життєвий шлях вченого.

       Бібліографічний покажчик - це підсумок результатів досягнень науки, наукового зросту вченого.

     До вашої уваги біобібліографічні  покажчики серії "Золотий фонд Дніпропетровської медичної академії", які створені за участю наукової бібліотеки академії.

   Тетяна Олексіївна Перцева : біобібліографічний покажчик / Г. В. Дзяк, Л. І. Конопкіна, З. В. Нікольнікова [та ін.]; за ред. Г. В. Дзяка. - Д. : Ліра, 2012. - 176 с. (40 іл.).

Доповнення (за 2012-2016 рр.) до покажчика "Тетяна Олексіївна Перцева. Біобібліографічний покажчик"

   Олександр Євгенович Лоскутов : біобібліографічний покажчик / за ред. Г. В. Дзяка, Д. А. Синєгубова, А. М. Кондрашова, О. Є. Олійника. - Д. : Ліра, 2010. - 128 с. (24 іл.).

Доповнення (за 2010-2016 рр.) до покажчика "Олександр Євгенович Лоскутов"

   Віктор Володимирович Колдунов. До 70-річчя з дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад. Р. М. Годлевська, В. В. Мазниця, Ю.В. Козлова; за ред. В. Й. Мамчура, В. М. Бібікової. – Дніпро, 2018

  Віктор Петрович Стусь : бібліографічний покажчик / уклад. В. В. Мазниця, Р. М. Годлевська ; редкол. Т. О. Перцева [та ін.] ; ДЗ "ДМА". – Дніпро : ТОВ "Акцент ПП", 2018. – 220 с.

  Добрі і розумні руки хірурга : біобібліографічний покажчик до ювілею професора Володимира Васильочича Гапонова / уклад. А. В. Чеботарьова. - 2019. - 28 с.

  Шаторна Віра Федорівна : біобібліографічний покажчик наукових праць / уклад. В.В. Мазниця, Н.Д. Гаврилюк. - 2020. - 37 с.

  Литвин Катерина Юріївна : біобібліографічний покажчик / уклад. Чеботарьова А., Мазниця В. - 2021. - 32 с.

 Життєвий шлях і творчі надбання Георгія Вікторовича Дзяка. До 70-річчя : біобібліографічне видання. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 300 с.

   Дука Катерина Дмитрівна : бібліографічний покажчик / Р. М. Годлевська, А. Я. Жигар, за ред. проф. С. І. Ільченко, В. І. Чергінця. - Дніпропетровськ : Друкар, 2015. - 72 с.

   Людмила Васильевна Новицкая-Усенко : биобиблиографический очерк, избранные воспоминания и публицистические работы / под ред. академика НАМН Украины, проф. Г. В. Дзяка, проф. Ю. Ю. Кобеляцкого, доц. А. В. Царева, Р. Н. Годлевской. - Д. : Лира, 2014. - 196 с. (16 с. вкл.).

   Юрьева Людмила Николаевна : биобиблиографический указатель / Рефлексии / Р. Н. Годлевская, В. В. Мазница; под. ред. Г. В. Дзяка, В. И. Мамчура. - Д. : Издательство "Новая идеология", 2014. - 260 с.

   Юрій Юрійович Кобеляцький : біобібліографічний покажчик / Р. М. Годлевська, за ред. академіка НАМН України, проф. Г. В. Дзяка, член-кор. НАН та НАМН України проф. Л. В. Усенко, ас. О. В. Царьова. - Д., 2014. - 69 с.

   Лікар, вчений, громадянин. До 100-річчя з дня народження професора І. І. Крижанівської : біобібліографічний покажчик / Г. В. Дзяк, Т. О. Перцева, О. В. Курята [та ін.]; за ред. Г. В. Дзяка. - Д. : Ліра, 2013. - 176 с. (40 іл.).

   Валентин Олександрович Потапов : біобібліографічний покажчик / Р. М. Годлевська, Л. К. Локтіонова; за ред. академіка НАМН України проф. Г. В. Дзяка, проф. К. В. Вороніна, доц. М. В. Медведєва. - Д., 2012. - 69 с.

   Топка Ельвіра Григорівна : біобібліографічний покажчик / [Уклад.: Л. К. Локтіонова, Р. М. ГОдлевська]; редкол.: Г. В. Дзяк (голов. ред.) [та ін.] ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗУ". - Дніпропетровськ : Герда, 2012. - 202 с.

   Віталій Йосипович Мамчур : біобібліографічний покажчик / уклад. : Р. М, Годлевська, Л. К. Локтіонова, В. В. Мазниця; за ред. академіка НАМН України, професора Г. В. Дзяка. - Дніпропетровськ, 2011. - 115 с.

   Леонід Юрійович Науменко : біобібліографічний покажчик / за ред. Г. В. Дзяка, О. Є. Лоскутова, В. В. Абрамова, В. А. Кльованика, В. М. Березовського, В. В. Чемерисова. - Д. : Ліра, 2010. - 176 с. (60 іл.) 

Хвороба, яка може торкнутися кожного. Діагноз : цукровий діабет : Бібліографічний покажчик / уклад. : В.В. Мазниця, А.В. Чеботарьова. - 2020. - 33c. 

Покажчик дисертацій, захищених у Дніпропетровській медичній академії та її співробітниками в інших закладах (2013–2018 рр.)

Фітоестрогени: вибір і безпека: бібліографічний покажчик (2000-2017)