Перелік наукових фахових періодичних видань

у фонді НБ ДДМУ

Art of Medicine - категорія «Б»

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики - категорія "Б"

Архів клінічної медицини - категорія «Б»

Архів офтальмології України - категорія «Б»

Буковинський медичний вісник - категорія «Б»

Вісник ортопедії, травматології та протезування - категорія "Б"

Вісник проблем біології і медицини - категорія «Б»

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України - категорія «Б»

Вісник стоматології - категорія "Б"

Галицький лікарський вісник - категорія «Б»

Гастроентерологія - категорія «Б»

Експериментальна і клінічна медицина - категорія «Б»

Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія - категорія «Б»

Ендокринологія - категорія «Б»

Запорожский медицинский журнал - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Здоров'я жінки категорія - категорія «Б»

Здоров'я чоловіка категорія - категорія «Б»

Здоров'я дитини категорія - категорія «Б»

Інфекційні хвороби - категорія «Б»

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія - категорія «Б»

Клінічна онкологія - категорія «Б»

Клінічна стоматологія - категорія «Б»

Клінічна та експериментальна патологія - категорія «Б»

Клінічна та профілактична медицина - категорія «Б»

Клінічна фармація - категорія «Б»

Клінічна хірургія - категорія «Б»

Лікарська справа - категорія «Б»

Львівський клінічний вісник - категорія «Б»

Львівський медичний часопис - категорія «Б»

Медицина невідкладних станів - категорія «Б»

Медична освіта - категорія «Б»

Медицина сьогодні і завтра - категорія «Б»

Медична та клінічна хімія (до 2011 Медична хімія) - категорія «Б»

Медичні перспективи - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Міжнародний ендокринологічний журнал - категорія «Б»

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень - категорія «Б»

Міжнародний медичний журнал - категорія «Б»

Міжнародний неврологічний журнал - категорія «Б»

Мікробіологічний журнал - категорія «Б» індексується у WoS та/або Scopus

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина - категорія «Б»

Ортопедія, травматологія та протезування - категорія «Б»

Оториноларингологія (до 2019 Журнал вушних, носових і горлових хвороб) - категорія «Б»

Офтальмологический журнал - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Офтальмология. Восточная Европа - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Патологія - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Почки (Нирки) - категорія «Б»

Проблеми безперервної медичної освіти та науки - категорія «Б»

Проблеми ендокринної патології - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Проблеми кріобіології і кріомедицини - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Психіатрія, психотерапія и клінічна психологія - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Сімейна медицина - категорія «Б»

Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія

(Спортивна медицина і фізична реабілітація) - категорія "Б"

Сучасна гастроентерологія - категорія «Б»

Сучасна педіатрія – категорія «Б»

Сучасна стоматологія - категорія "Б"

Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини - категорія «Б»

Травма - категорія «Б»

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція - категорія «Б»

Український біохімічний журнал - категорія «А» індексується у WoS та/або Scopus

Український вісник психоневрології - категорія «Б»

Український журнал з проблем медицини праці - категорія «Б»

Український журнал медицини, біології та спорту - категорія «Б»

Український журнал нефрології та діалізу - категорія «Б»

Український кардіологічний журнал - категорія «Б»

Український медичний часопис - категорія «Б»

Український пульмонологічний журнал - категорія «Б»

Український стоматологічний альманах - категорія "Б"

Український ревматологічний журнал - категорія «Б»

Український терапевтичний журнал - категорія «Б»

Фармакологія та лікарська токсикологія - категорія "Б"

Фармацевтичний журнал - категорія «Б»

Фармацевтичний часопис - категорія «Б»

Фізіологічний журнал - категорія «Б»

Хірургія дитячого віку - категорія «Б»

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука - категорія «Б»

  

Морфологія - категорія «Б» - електронне видання