Комплекс освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги особам у кризових ситуаціях: навчальний наочний посібник / за заг. ред. професора В. В. Огоренко. Дніпро: ЛІРА, 2023. 268 с.

               Створення навчального наочного посібника «Комплекс освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги особам у кризових ситуаціях» є викликом часу в умовах війни в Україні. Посібник містить організаційну структуру, зміст і методологію викладання
комплексу освітніх тренінгових заходів, а також поняття, загальні принципи й алгоритми надання першої психологічної допомоги. Наочність посібника має на меті покращення засвоєння алгоритмів поводження осіб, які надають першу психологічну допомогу в
кризових ситуаціях. Посібник створений у відповідності до програми симуляційного тренінгу «Перша психологічна допомога в кризових ситуаціях» в межах неформальної освіти безперервного професійного розвитку для лікарів-психіатрів, наркологів, лікарів
загальної практики-сімейних лікарів і лікарів-психологів.