Нові книги в дар бібліотеці від Шарапової Олени Миколаївни кафедра анатомії людини, кліничної анатомії та оперативної хірургії.